top of page
gdpr úvodní foto

Ochrana osobních údajů
GDPR

Aby byla zajištěna důvěrnost a bezpečnost Vašich údajů, dodržuji zásady ochrany osobních údajů stanovené Podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679(GDPR). Níže informuji o tom, jak mohu zacházet s Vašimi osobními údaji. Zacházení s osobními údaji je vždy v souladu s Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii a jsem vázána principem mlčenlivosti o všech skutečnostech.

Osobní údaje se kterými pracuji pouze za účelem domluvy a realizace společné terapie:

Jméno, tel. číslo a e-mail, IČO a adresa v případě vystavení faktury.

Máte právo přístupu k Vašim osobním údajům a jejich opravu, jakož i další práva ve smyslu zákona §21 zákona č. 101/2000 Sb. Kdykoliv si můžete vyžádat změnu nebo vymazání Vašich osobních údajů, které mám uložené. Vaši žádost vyřídím do jednoho měsíce od jejího podání.
Osobní údaje, které od Vás získám, budou bezpečně uloženy. 
Vaše údaje potřebuji především z důvodu korespondence, evidence, domlouvání termínů, fakturace, nebo vyřizování otázek. 

Zpracování osobních údajů provádím já, osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: společnost Aplhabet (Google, YouTube), společnost META (Facebook, Instagram). Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době společnost nevyužívá.
Přijímám veškerá přiměřená opatření, abych zajistila, že s Vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s výše uvedeným nařízením o ochraně osobních údajů.
Vaše kontaktní údaje budou použité k poskytnutí informací týkajících se našich setkání apod. 


Po setkání si pořizuji osobní poznámky v anonymizované podobě, podle těchto poznámek nejste identifikovatelní, údaje nejsou dále zpracovávány a poznámky slouží pouze pro mou osobní přípravu a zkvalitnění našich setkání.
Nejsem náhradou za lékařskou pomoc, dále nejsem klinický psycholog ani psychiatr, nevedu zdravotnickou dokumentaci dle příslušných zákonů.
Údaje nejsou nikdy dostupné třetím osobám.

textura.jpg
zásady GDPR foto
bottom of page