top of page
DSCF3594.jpg


mně

Mgr. Lucie Bubnik

Jsem terapeutkou a zaměřuji se na individuální terapii ve variantách: v terapeutovně, na procházce Prahou, online nebo mezi koňmi. Ráda se koukám na věci z více perspektiv a snažím se porozumět postojům a životním příběhům ostatních. Jsem celoživotně fascinovaná tím, co jsou lidé schopni zvládnout a překonat. Věřím v ozdravnou sílu přírody a v laskavost zvířat.

 

Budu Vaším doprovodem a společně budeme hledat zdroje a cesty k dosáhnutí toho, čeho potřebujete. 

Otevřít se někomu cizímu, je pro každého z nás těžké. I to je důvod, proč k terapii přistupuji s tou největší pokorou a s vědomím, že každý z nás je pouze člověk. V terapii kladu důraz na otevřenost, empatii, laskavost a respekt. 

Nabízím Vám prostředí a atmosféru, ve které se budete cítit bezpečně a komfortně. Prostředí, kde bude hlavním zdrojem naše partnerství. 

 

Jsem terapeutka ve výcviku systemické terapie, pracující pod supervizí. Mám praxi v sociální oblasti, jsem certifikovaná sociální pracovnice a věčná studentka. Své vzdělání kontinuálně rozšiřuji a doplňuji, především vysokoškolským studiem, kurzy a knihami. Líbí se mi myšlenky pozitivní psychologie. Nejsem náhradou za lékařskou pomoc, dále nejsem psycholog, klinický psycholog ani psychiatr. Ctím Etický kodex České asociace pro psychoterapii a jsem vázána principem mlčenlivosti. 

 

Cítím se nejlépe v přírodě, ráda cestuji, miluji knihy, výběrovou kávu, sport, dobré vztahy a všechna možná zvířata.

textura.jpg
DSCF3822.jpg
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
textura.jpg
DSCF3705.jpg

Vzdělání a certifikáty

SOCIÁLNÍ PRÁCE, KOMUNIKACE A APLIKOVANÁ PSYCHOTERAPIE

Instituce: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha 
Program: Magisterský  

2021 – 2023

PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK / CESTOU SYSTEMICKÝCH TERAPIÍ


Instituce: Narratio Institut
Certifikace: Česká asociace pro psychoterapii

2020 – 2025

VÝCVIK V MOTIVAČNÍCH ROZHOVORECH

Lektor: PhDr. Jan Soukup PhD.
11/2021 - 03/2022

KURZ ZÁKLADY KOUČOVÁNÍ

Instituce: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha 

10/2022 - 03/2023

KURZ KRIZE Z POHLEDU LOGOTERAPIE A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY

Instituce: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha 

10/2022

KURZ POSITIVE PSYCHOLOGY: MARTIN E.P. SELIGMAN’S VISIONARY SCIENCE

Instituce: University of Pennsylvania

07/2021 - 08/2021

KURZ POSITIVE PSYCHOLOGY: APPLICATIONS AND INTERVENTIONS

Instituce: University of Pennsylvania

07/2021 - 08/2021

KURZ ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE TVÁŘÍ V TVÁŘ


Instituce: DÉČKO LIBEREC z.s.
Akreditace: MPSV číslo akreditace:  A2019/0768 SP/PC/PP/VP

09/2020 – 06/2021

REKVALIFIKAČNÍ KURZ PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Akreditace: MPSV (V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
01/2021 – 02/2021
bottom of page